Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 3 Dec 2021

Agricultura montană şi produsul montan agroalimentar

În luna octombrie, la Iaşi, a avut loc conferinţa cu tema „Ferme mici şi asociere“, Organizată de Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală din cadrul MADR, bun prilej pentru a fi puse în discuţie agricultura montană, produsul montan şi dificila operaţiune de comasare a terenurilor prin asociere.

În deschidere, Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, a făcut o trecere în revistă a prevederilor noului PNDR, anunţând, totodată, că un obiectiv principal a fost atins prin aprobarea de către Parlament a Legii reînfiinţării Agenţiei Zonei Montane şi a centrului de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi Vatra Dornei. Asta venind după un efort de convingere din partea Forumului Montan din România (FMR) şi preparative ce au durat peste 4 ani (instalaţii ce au fost desfiinţate abuziv şi păgubitor în 2010). Tot din discuţii a reieşit faptul că MADR şi-a însuşit ideea organizării în zona montană a unor asociaţii de producători mai mari, la nivel de bioarii tradiţionale.

La rându-i, prof. dr. Radu Rey, reprezentantul FMR, a intervenit atrăgând atenţia asupra diferenţelor foarte mari între agricultura de câmpie-deal şi agricultura montană, precizând că la munte ideile de comasare a terenurilor prin asociere sunt nerealiste, nejustificate economic şi neaplicabile. Asta deoarece asocierea ar viza în perspectivă numai scopul valorificării producţiei obţinute de micii fermieri la preţuri superioare justificate de calitatea înaltă a „produsului montan“ (lactate, carne, fructe etc.) şi în folosul direct al producătorilor, iar nu al intermediarilor. Şi dacă MADR nu a ales să abordeze proiectul propus de FMR pentru noul PNDR, numit „Subprogram tematic pentru zona montană“, acest concept rămâne valabil pentru viitor şi ar fi benefic să se înceapă 1-3 bioarii montane-pilot, ca formă de cercetare-inovare privind organizarea specifică realităţilor economice şi sociale din zona montană.

Şcoli profesionale de agricultură montană

Un alt subiect l-a constituit proiectul de creare a celor 10 şcoli profesionale de agricultură montană pe temeliile şcolilor deja construite, proiect finanţat în 2008, dar abandonat în 2009, o strategie de mare importanţă, durabilă, pentru agricultura montană. În acest sens, Daniel Constantin a precizat că sunt discuţii cu MEN pentru preluarea şcolilor de către MADR. Însă, deosebit de important de consemnat este oficializarea de către UE a denumirii de „Produs montan“ agroalimentar, ca expresie a calităţii superioare (Regulamentul 1151/2012) şi intrarea în vigoare, pe întreg teritoriul UE, a Regulamentului delegat al Comisiei Europene, nr. 665/2014, cu detalieri referitoare la „Produsul montan“.

Aceste reglementări deschid o etapă evolutivă, ce poate deveni şansa reală a zonelor de munte mai puţin dezvoltate din România, Bulgaria etc.

Paul Rogojinaru

Articole înrudite