Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 6 Dec 2021

Un as al agrofitotehniei româneşti pe nedrept uitat

Dr. ing. Ion Picu – 80 de ani de la naştere

Fiu de ţărani din comuna Poiana Mare, judeţul Dolj, s-a născut la 7 noiembrie 1934. După şcoala elementară absolvită în comuna natală a urmat Şcoala Medie Agricolă la Calafat, în perioada 1949-1953, şi Facultatea de Agricultură din Institutul Agronomic „N. Bălcescu“ Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1958 cu rezultate meritorii.

Pentru desăvârşirea practică a meseriei de agronom, a funcţionat, în primii ani după absolvire, ca şef de fermă la o unitate agricolă de stat foarte bine organizată (DAS Urleasca – Brăila), după care a intrat în cercetarea agricolă, la tânărul Institut de Cercetări pentru Cultura Porumbului de la Fundulea, devenit din 1962 Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice (ICCPT), unde a lucrat neîntrerupt 47 de ani.

Dotat cu o inteligenţă vie, cu mare putere de muncă, cu pasiune, exigenţă şi rigoare în toate acţiunile întreprinse, a reuşit să abordeze o vastă tematică de cercetare în domeniul culturilor irigate.

A conceput şi organizat experienţe staţionare de lungă durată care au acumulat rezultate de mare importanţă pentru agricultura românească, de-a lungul celor 50 de ani.

Printre acestea, un loc important îl reprezintă experienţele cu asolamente, cu toate variantele: monocultură de grâu şi de porumb, rotaţii de 2, 3 şi 4 ani, cu sau fără solă săritoare de ierburi perene (lucernă sau lucernă + golomăţ), fără fertilizare, cu fertilizare minerală şi cu fertilizare organominerală.

La fel probleme legate de lucrările solului, în sistem clasic, lucrări minime sau semănat direct, fără arătură. A introdus sistemul de scarificare pe terenurile compactate, precum şi lucrarea cu cizelul şi paraplow-ul.

O preocupare importantă a fost sistemul de fertilizare a culturilor agricole la care a urmărit stabilirea dozelor care asigură sporuri de producţie, dar în condiţii de eficienţă economică.

Un loc deosebit în preocupările sale au avut „culturile duble“ înfiinţate în miriştea de orz şi grâu cu soia, hibrizi timpurii de porumb, la care a obţinut rezultate remarcabile şi care, de altfel, au construit şi tema sa pentru teza de doctorat.

A iniţiat, alături de alţi colegi, introducerea sistemului de experienţe polifactoriale în agricultură.

Toate aceste teme gândite şi organizate de dr. Picu au fost extinse, sub coordonarea sa, la toate staţiunile de cercetări agricole din ţară.

În timpul maturităţii sale ştiinţifice era recunoscut de toate cadrele din cercetarea agricolă precum şi din universităţile agronomice ca un specialist de înaltă clasă în domeniul agrofitotehniei.

Cu toate acestea, nu şi-a găsit un loc în paginile lucrării „Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti“, vol. III, alături de colegii de generaţie.

Întreaga sa viaţă a fost dedicată ştiinţei şi cercetării agricole. Din păcate, dr. Picu a publicat puţin din noianul de rezultate excepţionale pe care le acumulat. Era mereu preocupat de conceperea de noi teme, mai amănunţite, pentru verificarea rezultatelor deja obţinute. Când credea că este timpul să se aşeze la masa de scris, a fost luat dintre noi pe 9 aprilie 2007, în plină maturitate şi activitate ştiinţifică.

Arhiva cu dosarele ce cuprind rezultatele experimentale ale dr. Ion Picu, pentru aproape o jumătate de secol, prelucrate, interpretate, cu concluzii şi recomandări, constituie un adevărat tezaur pentru ştiinţa agricolă din România.

Credem că este datoria INCDA Fundulea şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu-Şişeşti“ să găsească modalităţile de a sintetiza şi da publicităţii aceste rezultate pentru care s-au cheltuit multă energie şi importante fonduri băneşti şi care sunt de mare importanţă şi de strictă necesitate pentru agricultură.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU