Adama Sultan iulie 2020
update 9 Jul 2020

Este necesar grăpatul arăturilor de toamnă?

Au existat anumite puncte de vedere cum că arăturile de toamnă nu trebuie grăpate deoarece coamele rezultate în urma arăturii constituie obstacole pentru reţinerea zăpezii. Observaţii îndelungate şi cercetări riguroase nu au confirmat aceste afirmaţii.

Arătura de toamnă se lasă negrăpată, în „brazdă crudă“, doar pe terenurile în pantă, care se lucrează de-a lungul curbelor de nivel şi unde coamele respective constituie obstacole în calea apei provenite din precipitaţii şi din topirea zăpezii, care se scurge la vale şi poate provoca eroziunea solului.

Prin urmare, este necesar ca arăturile de toamnă, destinate însămânţărilor de primăvară, să intre în iarnă mărunţite şi nivelate prin folosirea grapei stelate ataşată la plug.

De ce?

1 – Pe terenurile nivelate se depune strat de zăpadă uniform.

– Pe suprafeţele negrăpate, denivelate, când stratul de zăpadă este subţire acesta se găseşte numai pe intervalul dintre brazde. Când stratul de zăpadă este gros, se acoperă în întregime arătura, dar, pe măsură ce zăpada se aşază şi începe să se topească, primele sunt dezgolite coamele brazdelor. Acestea, fiind închise la culoare, se încălzesc mai repede şi provoacă evaporarea apei. Solul de pe vârful coamelor care s-a uscat se sfarmă şi se deplasează (se scurge) spre baza coamelor, dezgolind noi straturi de sol, care şi acestea pierd apa prin evaporare.

2 – La desprimăvărare, pe suprafeţele nivelate, zăpada se topeşte uniform şi majoritatea apei rezultate se infiltrează în sol. Aceste suprafeţe se zvântă cu 7-10 zile mai devreme, permiţând intrarea pe teren şi însămânţarea în epoca optimă, în special a culturilor din urgenţa I.

– Pe suprafeţele denivelate, solul de pe coamele brazdelor este foarte uscat, în timp ce pe intervalul dintre brazde se mai menţine încă zăpadă. Se aşteaptă să se topească şi aceasta şi bineînţeles că se întârzie.

De menţionat că pe aceste suprafeţe gradul de umiditate a solului este neuniform şi va influenţa negativ germinarea şi răsărirea.

3 – Pe suprafeţele nivelate se poate intra direct la pregătirea patului germinativ şi executarea semănatului.

– Suprafeţele denivelate este necesar să fie lucrate în prealabil, pentru nivelare, cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili şi lamă nivelatoare şi numai după aceea să se pregătească patul germinativ şi să se însămânţeze. Aceasta presupune noi cantităţi de apă pierdută prin evaporare, cu cheltuieli suplimentare, cu tasarea solului şi întârzierea semănatului.

4 – Urmărind starea de umiditate a solului, s-a constatat că pe vârful coamelor brazdelor solul avea 7,74% umiditate, adică era la coeficientul de ofilire. După nivelarea terenului, în stratul 0-10 cm, solul avea 17,60% umiditate, pe când în terenul nivelat din toamnă, pe acelaşi strat, umiditatea era de 23,43% şi uniformă.

Desigur, cantitatea de apă pierdută prin evaporare la suprafaţa solului depinde de gradul de denivelare a acestuia şi în general este cu 30-50% mai mare. Iată câteva motive pentru care se impune grăparea arăturilor de toamnă.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU