Logo
Imprimă această pagină

Adăparea animalelor pe timp de vară

În timpul verii trebuie întreprinse măsuri care au în vedere asigurarea necesarului de apă pentru animalele domestice şi nevoile populaţiei. Aceasta deoarece apa, deşi nu reprezintă un furaj propriu-zis, este indispensabilă pentru viaţa animalelor, atât cantitativ cât şi biologic.

Apa are un rol important în asigurarea schimburilor nutritive şi ca agent vehiculant al substanţelor nutritive şi produşilor de dezasimilaţie, atât absorbţia substanţelor hrănitoare cât şi eliminarea metaboliţilor făcându-se sub formă de soluţie. Mai mult, apa de constituţie, care face parte integrantă din diferitele ţesuturi şi lichide ale organismului, participă la alcătuirea unor produse animale (lapte, ouă etc.).

Pentru a folosi eficient apa într-o exploataţie zootehnică sau gospodărie individuală este important să cunoaştem mai întâi normele de adăpare (consumul) pentru fiecare specie şi categorie de animale. Acestea variază în funcţie de specie, vârstă, greutate corporală, formă de producţie şi nivelul productiv, dar şi de conţinutul hranei în substanţă uscată şi îndeosebi de conţinutul acesteia în substanţe minerale. Valorile medii ale necesarului de apă pe cap şi zi, pentru diferite specii şi categorii de vârstă, sunt prezentate în tabel (vezi tabel în revistă).

În complexele de creştere a porcilor consumul de apă este influenţat, pe lângă gradul de mecanizare şi de sistemul de furajare (sub formă uscată sau umedă), de temperatură şi ventilarea adăpostului, de vârsta şi starea de întreţinere a animalelor. Creşterea numărului de porci pe unitate construită face ca asigurarea cerinţelor de apă potabilă să reprezinte obiectul principal de care depinde însăşi realizarea indicatorilor de producţie.

În gospodăriile mici, cu 2-5 vaci, este recomandabil ca apa de băut, de bună calitate, să fie asi­gurată pe cât posibil prin adăpători automate. În lipsa acestora se foloseşte apa de fântână sau izvor, corespunzătoare din punct de vedere igienic.

Apa de râu se va utiliza pentru adăpatul animalelor numai în localităţile din amonte de marile aglomerări urbane sau unităţi industriale. În aval de acestea, apa se va folosi la o distanţă de cel puţin 5-10 km, unde calităţile ei se îmbunătăţesc datorită procesului natural de mineralizare şi autoepurare, ca efect al gravitaţiei, ce permite sedimentarea corpurilor organice şi anorganice aflate în suspensie. Folosirea apei aduse la adăpost din râuri sau lacuri se va face numai după filtrare şi dezinfecţie. Pentru a fi încadrate în limitele potabilităţii, apele de suprafaţă vor fi dezinfectate prin metode chimice precum: clorizarea şi permanganizarea.

Clorizarea este metoda cea mai favorabilă şi constă în tratarea apei cu clor gazos sau substanţe clorigene (clorură de var, hipoclorit de Ca etc.). Cantitatea de clor indicată este de 0,5-1 mg/litru de apă, astfel încât după perioada de contact să mai rămână o cantitate mică de clor rezidual, ce asigură apei o protecţie până la folosire.

Permanganizarea este o metodă comodă şi uşor de aplicat, care foloseşte pentru dezinfecţie o soluţie slabă de 0,5% permanganat de potasiu, în cantitate de 5 ml la 1 litru de apă.

Pe lângă apa potabilă necesară animalelor, în exploataţiile zootehnice şi gospodării se consumă importante cantităţi pentru pregătirea hranei, spălarea mijloacelor de transport sau menţinerea igienei adăposturilor. În perioade critice, de secetă, consumul de apă trebuie limitat doar la asigurarea necesarului pentru adăpat şi prepararea hranei. Lipsa totală de apă este incompatibilă cu viaţa, iar cea parţială are repercusiuni grave asupra creşterii, dezvoltării şi productivităţii animalelor. Speciile cele mai sensibile la carenţă hidrică sunt păsările, apoi porcii şi unele rumegătoare, iar în centrul aceleiaşi specii animalele tinere, gestante, în lactaţie, păsările ouătoare şi animalele de muncă supuse unui efort muscular puternic.

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că, în condiţiile fenomenului de secetă, niciun efort nu este prea mare atunci când trebuie asigurată apa potabilă pentru animale. În caz contrar, neasigurarea apei va constitui încă una dintre cauzele scăderii efectivelor de animale, prin sacrificări de necesitate.

Ing. Bogdan MACOVSCHI

Revista Lumea Satului