reclama youtube lumeasatuluitv

Evoluţia vremii în intervalul 16-31 decembrie 2013

Caracteristici termice şi hidrice

Sub aspect termic, în această perioadă temperaturile medii diurne ale aerului vor prezenta valori în general normale în vestul, sudul şi sud-estul ţării. În zonele nordice, nord-estice şi centrale regimul termic al aerului va fi mai scăzut decât mediile multianuale.

Se prognozează precipitaţii sub formă de ninsoare, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), pe ansamblu normale în cea mai mare parte a ţării, cu excepţia zonelor centrale şi sud-estice, unde acestea se vor situa peste media climatologică.

Starea solului

Aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor de grâu de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi local optime, la nivelul întregului teritoriu agricol al ţării.

Caracteristici fenologice

Ca urmare, culturile de toamnă se vor afla în starea de repaus biologic în majoritatea regiunilor agricole. Pe suprafeţele agricole fără strat protector de zăpadă sau cu strat superficial, la speciile de orz şi grâu de toamnă se va menţine riscul afectării aparatului foliar prin brunificări şi degerături ale vârfului frunzelor, în special la culturile insuficient călite şi nepregătite pentru rezistenţa la temperaturile scăzute de pe parcursul iernii.

În funcţie de data semănatului şi de condiţiile pedoclimatice, cerealierele de toamnă (orz şi grâu) vor parcurge fazele de răsărire, formare a frunzei a treia şi înfrăţire în cea mai mare parte a zonelor de cultură, plantele prezentând pe ansamblu 1-2 fraţi bine dezvoltaţi. În culturile înfiinţate în epoca optimă şi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului starea de vegetaţie se va prezenta bună şi medie, iar în cele tardive vigurozitatea şi uniformitatea plantelor vor fi medie respectiv slabă, iar densitatea redusă.

Recomandări de specialitate:

• Aplicarea îngrăşămintelor minerale complexe la culturile de toamnă semănate în epoca optimă;

• Efectuarea controlului biologic pentru determinarea viabilităţii plantelor la speciile de toamnă (orz şi grâu).

Director Executiv, dr. Elena MATEESCU;

Şef Laborator Agrometeorologie, Daniel ALEXANDRU

Colectiv de elaborare: Rodica TUDOR, Oana OPREA, Dumitru ANGHEL