reclama youtube lumeasatuluitv
update 21 Feb 2020

România va aplica standardul de calitate ESTA

Nume de prestigiu din industria de seminţe au venit la Bucureşti pentru prezentarea modalităţii de implementare a Standardului European de Asigurare a Tratamentului la Sămânţă (ESTA). Evenimentul a fost organizat recent de Asociaţia Amelioratorilor, Producătorilor şi a Comercianţilor de Sămânţă şi Material Săditor din România, în colaborare cu Asociaţia Europeană a Seminţelor (AES).

Acest standard implică siguranţa oamenilor, albinelor, a mediului în general şi asigură calitatea pentru aplicarea la sămânţă a produselor de protecţie a plantelor, manipularea şi utilizarea seminţelor tratate.

Au fost prezenţi Amalia Kafka (AES, manager ESTA), James Wallace (AIC/AES Marea Britanie), Mats Rosemberg (Syngenta, preşedintele STISSC), Christoph Rouillard (GNIS-SOC Franţa), alături de reprezentanţi ai marilor companii de seminţe din România, ai fermierilor şi ai Ministerului Agriculturii.

Tratamentul cu neonicotinoide va fi reluat?

În deschidere, James Wallace a vorbit despre importanţa ESTA şi a explicat de ce este necesară implementarea acestui standard.

În opinia sa, folosirea unor cantităţi reduse de substanţă activă duce atât la reducerea costurilor per unitate de producţie, cât şi la diminuarea aproape totală a riscului asupra mediului şi sănătăţii.

Conform celor spuse, companiile care tratează seminţe îşi stabilesc propriul sistem intern de control al calităţii. Însă, pentru a fi certificate, acestea trebuie să fie audiate de organisme independente de certificare.

Domnia sa a abordat şi subiectul spinos al interzicerii neonicotinoidelor în UE. Acestea nu mai sunt acceptate la tratamentul seminţelor culturilor de primăvară – rapiţă, mazăre, porumb şi floarea-soarelui – începând cu 1 decembrie 2013. Motivul invocat este protejarea albinelor şi a altor polenizatori.

„Sperăm ca, în următorii doi ani, să fie elaborate studii ştiinţifice care să ducă la revizuirea deciziei de interzicere în 2015-2016“ – a menţionat Wallace.

ESTA, prezentat pe scurt

Conform prezentării susţinute de Amalia Kafta, standardul ESTA reprezintă o schemă care asigură calitatea tratamentului seminţelor şi a seminţelor tratate, schemă adaptată nevoilor industriei de profil. ESTA urmăreşte, printre altele, îmbunătăţirea continuă a activităţii şi analiza de risc.

„Companiile care tratează seminţe îşi stabilesc propriul sistem intern de control al calităţii adaptat condiţiilor. Însă auditul este realizat de către organisme independente de certificare. Seminţele tratate, care provin de la o unitate de tratament al seminţelor certificată ESTA, vor purta pe sac logoul ESTA ca element de garanţie a calităţii“ – a afirmat Kafka.

De asemenea, domnia sa a prezentat valorile de referinţă pentru praf, cel care se spune că dăunează albinelor. Acestea sunt: porumb 0,75g/ 100.000 boabe, rapiţă 0,50g/700.000 boabe, sfeclă de zahăr 0,25g/100.000 boabe drajate şi floarea-soarelui 0,40g/75.000 boabe.

Kafka a explicat că ESTA aprobă companiile specializate în asigurarea calităţii, pentru a audita şi certifica unităţi de tratament al seminţelor ESTA.

Gestionarea contaminării

Mats Rosemberg a declarat că este necesară o implementare corectă a măsurilor ESTA pentru gestionarea contaminării surselor de apă (Runoff), a reziduurilor, polenizatorilor şi albinelor, a păsărilor şi mamiferelor.

„Implementarea ESTA este esenţială pentru a putea menţine pe piaţă tehnologia de tratament al seminţelor. Această tehnologie reprezintă elementul intrinsec în asigurarea durabilităţii, sustenabilităţii. (...) Una dintre condiţiile pentru omologarea produselor folosite la tratamentul seminţelor spune că industria trebuie să demonstreze că 90% din unităţile de tratament seminţe din UE îndeplinesc criteriile de calitate propuse de legiuitor. De exemplu, din 500 de unităţi de tratament seminţe pentru culturi de câmp, 450 trebuie să respecte aceste cerinţe de asigurare a calităţii“ – a declarat Rosemberg.

În opinia sa, un sistem de certificare propus de către industrie este mai bun decât o lege propusă de autorităţi, pentru că este mai puţin birocratic, are mai puţine cerinţe, costuri mai reduse şi vine în sprijinul celor mai bune practici.

Modelul francez de certificare

Christoph Rouillard a prezentat organismul francez de certificare GNIS-SOC, autoritatea desemnată pentru implementarea legislaţiei, regulamentelor UE pentru seminţe (de comercializare şi fitosanitar), schemele OECD pentru seminţe.

„Pentru implementarea ESTA există 16 unităţi de tratament seminţe certificate ESTA sau în proces de certificare de către GNIS-SOC. În procesul de certificare sunt necesare formularul de aplicare, contractul semnat între organismul de certificare şi companie. Apoi, se face auditul la unitatea de tratament seminţe, iar în final se obţine autorizarea pentru a utiliza logoul ESTA ca element al garanţiei calităţii“ – a explicat Rouillard.

Conform celor spuse, certificarea se obţine în baza observaţiilor făcute în timpul auditului. Aceste înregistrări privesc calificarea personalului şi instruirea angajaţilor, aprobarea reţetelor de tratament al seminţelor, implementarea unui sistem de îmbunătăţire continuă a activităţilor, înregistrări privind cantităţile de materie folosită la tratament pentru fiecare lot de seminţe şi gestionarea deşeurilor.

Auditul prevede examinarea datelor, declaraţiilor, înregistrărilor, operaţiuni pentru strângerea informaţiilor şi evaluarea activităţii de tratament al seminţelor în comparaţie cu standardele ESTA.

În procesul evaluării, agenda este trimisă cu 15 zile înainte de data auditului. Evaluarea unităţii durează o zi. Dacă este necesar, companiile pot răspunde faţă de unele neconformităţi observate, notate în timpul auditului. Se întocmeşte un raport de audit. Decizia pentru certificare este luată de către conducătorul SOC.

Monsanto a făcut primul pas

Prima companie din ţara noastră, pregătită pentru certificare ESTA, este Monsanto, a declarat Virgil Popescu, coordonator calitate la Monsanto România.

„În vederea pregătirii pentru certificare, am decis să achiziţionăm noi echipamente pentru procesare, inclusiv sisteme de aspiraţie, să construim şi să implementăm noi proceduri de lucru, să includem analiza nivelului de praf în fluxul laboratorului, să îmbunătăţim instrucţiunile de lucru“ – a spus Popescu.

Domnia sa a menţionat că, la Staţia Sineşti (Ialomiţa), s-a urmărit creşterea cu 100% a capacităţii de producţie, inclusiv a sistemului de aspiraţie. Suprafaţa laboratorului de analize a fost mărită cu 120 mp, astfel încât să includă şi efectuarea testului Heubach. Pentru acest test de măsurare a cantităţii de praf în seminţe au fost necesare achiziţionarea, instalarea şi implementarea echipamentului şi a instrucţiunilor de lucru.

De asemenea, a fost instalat un sistem de aspiraţie modern, cu o capacitate mai mare în fluxul de procesare. Au fost create şi implementate noi instrucţiuni SSM, care să acopere manevrarea şi utilizarea produselor de protecţie fitosanitară.

Totodată, au fost instituite noi proceduri de lucru pentru tratarea, însăcuirea şi depozitarea seminţelor tratate şi s-au făcut noi instruiri dedicate tehnicienilor din fluxul de procesare şi laborator, în acord cu legislaţia în vigoare şi a standardului ESTA. Nu în ultimul rând, standardul a fost inclus în planul anual de audit intern.

„În urma certificării ESTA, Monsanto România va deveni un model al industriei din punctul de vedere al securităţii angajaţilor şi al mediului înconjurător“ – a conchis Popescu.

Traian Dobre