Lumea satului 750x100

O nouă procedură în procesul de omologare a pesticidelor în UE şi impactul său asupra agriculturii

Pentru a pregăti lista, Comisia a solicitat un raport consultativ referitor la testarea acestor substanţe în conformitate cu criteriile stabilite prin Regulament. Acest raport a fost prezentat în luna iulie numai Statelor Membre, fiind stabilită o perioadă de comentarii pentru acestea. Raportul nu conține nicio listare oficială, numai scenarii diferite de interpretare a criteriilor. Scenariile analizate par să sugereze că în jur de 100 de substanțe active ar putea fi afectate în această prima etapă – aproximativ 25% din substanțele active aflate pe piaţă.

– Ce înseamnă dacă o substanţă se află pe această listă?

– Listarea substanţelor active ca şi candidaţi pentru înlocuire nu pun la îndoială siguranța produselor, acestea trecând prin criterii stricte de evaluare ale Uniunii Europene şi fiind aprobate pentru utilizarea în condiții de siguranță. Dar produsele care conțin aceste substanțe va fi necesar să treacă printr-un proces suplimentar de evaluare comparativă. Ca efect al acesteia, unele utilizări ar putea fi retrase de pe piață în cazul în care se consideră că există deja la dispoziția fermierilor soluții alternative adecvate şi semnificativ mai sigure.

– Deci, ce se întâmplă cu aceste substanţe?

– Atunci când o substanță activă este identificată ca fiind susceptibilă de înlocuire, produsele care o conțin vor fi supuse unei evaluări comparative la data când se va face reautorizarea acestora. Acestea vor fi autorizate numai dacă nu există alternative mai bune. Aceasta înseamnă o creștere dramatică a resurselor necesare Statelor Membre ca să revizuiască aceste produse, rezultând în întârzieri semnificative ale termenelor legale acordate pentru evaluarea produselor, iar acestea nu mai sunt respectate.

– Sunt aceste substanţe sigure?

– Da, și s-au dovedit a fi aşa. Toate substanțele active utilizate în produsele de protecţia plantelor autorizate în Uniunea Europeană au fost deja supuse procedurii de evaluare a UE, care este sistemul de reglementare cel mai strict la nivel mondial. Industria europeană de protecția plantelor este responsabilă de siguranța produselor sale, prin îndeplinirea cerințelor Regulamentului și asigurarea administrării și utilizării corecte a produselor de protecţia plantelor. În multe cazuri se face chiar mai mult decât ceea ce este cerut de cadrul de reglementare.

– De ce se întocmeşte o listă cu substanţe active, dacă acestea sunt sigure?

– Aceasta este o întrebare pe care industria a adresat-o la rândul ei factorilor de decizie politică! Criteriile utilizate nu sunt bazate pe dovezi sau recomandări științifice, ci au fost rezultatul final al unei negocieri politice. Criteriile de identificare a candidaţilor de înlocuire au fost elaborate de către Comisie și au fost modificate în timpul negocierilor privind Regulamentul 1.107/2009.

– De ce nu putem să înlocuim produsele sau să le utilizăm pe cele a căror siguranţă nu este pusă sub semnul întrebării?

– Pentru un singur lucru, vorbim potenţial despre o mulțime de substanțe ce urmează să fie identificate ca substanțe susceptibile de înlocuire şi care probabil afectează mai mult de jumătate din produsele de protecția plantelor utilizate astăzi de către fermieri. Agricultorii au nevoie de acest set de instrumente variate, de produse disponibile pentru a combate apariţia fenomenelor de rezistenţă. Experiența a arătat că trebuie să existe un minim de trei clase de substanțe chimice pe tip de dăunători pentru a oferi soluții pentru fermieri şi să evite astfel apariţia formelor rezistente.

Mai există și alte probleme. Multe culturi speciale și utilizări minore (fructe, legume, flori etc.) se confruntă deja cu situații în care există puține soluții disponibile pentru protecția plantelor sau chiar deloc. Viitoarele pierderi de produse de protecția plantelor ar afecta grav posibilitatea fermierilor de a menține producția acestor culturi din Europa.

Mai general, culturile sunt amenințate de 30.000 de specii de buruieni și de 10.000 de specii de insecte și este esențial ca fermierii să aibă acces la o gamă largă de soluții disponibile pentru controlul acestor dăunători. În cazul în care produsele de pe lista de substituție vor fi eliminate, fără a oferi alternative adecvate, nu vor exista opțiuni disponibile pentru protejarea culturilor. În cazul unor culturi, nu vor mai exista soluţii.

– Industria nu vine cu produse noi, mai sigure?

– Da, industria se preocupă în mod constant de acest lucru, dar este nevoie, în medie, de 10 ani între primele teste de cercetare și până la autorizarea unui produs nou și de aproape 200 milioane de euro ca şi costuri asociate cu descoperirea, dezvoltarea și înregistrarea unui nou ingredient activ. Pentru fiecare substanță activă care este înregistrată pentru utilizare există alte peste 140.000 care nu au trecut de stadiul de dezvoltare din cauza criteriilor stricte şi în continuă schimbare. Într-un climat de reglementare imprevizibil, companiilor le va fi din ce în ce mai greu să investească resursele necesare pentru a dezvolta produse noi.