Lumea satului 750x100

update 29 Oct 2020

Simpozionul ştiinţific internaţional Terroir, viţă-de-vie şi vin

Timp de trei zile, Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iaşi a găzduit simpozionul, cu participare internaţională, Factori şi procese pedogenetice din zona temperată.

Organizată de Facultatea de Geografie, manifestarea, ajunsă la cea de a XXIII-a ediţie, a avut ca temă Terroir, viţă-de-vie şi vin.

Printre numeroşii participanţi s-au aflat cadre didactice universitare, cercetători din cadrul Academiei Române şi ai staţiunilor de cercetare, reprezentanţi ai direcţiilor agricole, directori ai oficiilor judeţene de studii pedologice şi agrochimice, specialişti şi manageri ai unor unităţi economice.

Manifestarea a fost onorată şi de prezenţa unor oaspeţi străini din Franţa, Belgia, Germania, Republica Moldova, China, Ucraina.

Termenul franţuzesc „terroir“, care este utilizat pentru a defini condiţiile de sol, subsol şi condiţii climaterice, pe scurt toţi factorii care contribuie la dezvoltarea viţei-de-vie şi obţinerea unui vin de înaltă calitate, a apărut în multe din cele peste 150 de comunicări şi postere prezentate în plen şi pe secţiuni. Între acestea şi comunicările Solul – element de bază al conceptului de „terroir“, Cotnari – particularităţi naturale şi specificitatea vinului de terroir sau Caracterele terroir ale podgoriei Panciu.

Numeroase alte comunicări au prezentat rezultatele unor Cercetări pedochimice asupra unor soluri cu utilizare viticolă din Regiunea de Nord-Est a României, Aspecte privind dinamica unor microelemente în sistemele sol-plantă din plantaţiile viticole, La Loire – departamentul a trei mari podgorii, Starea de calitate a solurilor din plantaţiile viticole ale Republicii Moldova etc.

După prezentarea comunicărilor participanţii au efectuat aplicaţii pe teren în partea de nord-est a României şi în Republica Moldova. S-au efectuat deplasări la Ferma Adamachi a USAMV Iaşi, SC Avereşti Vaslui şi podgoria Huşi, unde cei prezenţi au luat cunoştinţă de metodele folosite în descrierea profilelor, recoltarea probelor de sol şi cercetarea analitică a acestora.

S-a trecut apoi în Republica Moldova – cei care aveau paşaport –, unde specialiştii din cadrul Centrului Republican de Studii Pedologice au prezentat oaspeţilor la podgoriile de la Mileştii Mici şi Drăsliceni profile de sol – condiţii pedogenetice, descrierea morfologică şi determinări fizico-chimice. Cei prezenţi au vizitat şi crama de la Mileştii Mici, unde se află cea mai mare colecţie de vinuri din lume, cu cele mai lungi galerii din Europa – 250 km.

Lucrările simpozionului s-au bucurat de un deosebit succes. Iată şi opinia domnului profesor Jean-Pierre Garcia (foto) de la Universitatea din Bourgogne – Franţa: „Aş vrea să remarc înaltul nivel ştiinţific al lucrărilor simpozionului şi sunt bucuros că am avut posibilitatea să cunosc specialiştii de înaltă clasă de la Universitatea ieşeană, cu care sper să mă mai întâlnesc. Podgoriile de pe ambele maluri ale Prutului dispun de posibilităţi deosebite, de o lungă tradiţie şi ar trebui mai bine cunoscute în Europa.“

Stelian Ciocoiu