reclama youtube lumeasatuluitv
update 24 Feb 2020

Propuneri pentru dezvoltarea sistemului agroalimentar şi a spaţiului rural

Societatea Inginerilor Agronomi din România ne propune în rândurile de mai jos o sinteză a grupelor de măsuri concrete ce ar trebui incluse într-un program guvernamental care să vizeze dezvoltarea sistemului agroalimentar şi a spaţiului rural conform direcţiilor strategice indicate de Comisia prezidenţială.

I. Reînfiinţarea Institutului Naţional de Studii şi Proiectări pentru Organizarea Integrală a Teritoriului în locul fostei IGFCOT sau fostului ISPA şi revenirea la MADR a cadastrului funciar.

II. Înfiinţarea şi organizarea urgentă a Camerelor Agricole la nivel judeţean şi la nivelul fiecărei comune.

III. Întocmirea şi aplicarea la teren a proiectului de organizare a teritoriului pe cuprinsul fiecărui judeţ şi în întreaga ţară.

IV. Întocmirea schemei de sistematizare şi echipare a teritoriului pentru fiecare judeţ şi fiecare localitate, pe cadrul organizării teritoriului.

V. Plan de sprijinire şi dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi de pregătire de specialişti cu înaltă calificare potrivit cu nevoile agriculturii, care vor stimula rămânerea la sate a tinerilor.

VI. Un sistem mai puţin birocratic şi mai eficient de alocare a fondurilor de investiţii pentru dezvoltările agroalimentare şi a infrastructurilor în spaţiul rural.

VII. Iniţierea şi organizarea punerii în practică a unor măsuri pentru creşterea randamentelor şi a producţiei agricole totale, în exploataţiile agricole.

VIII. Sprijinirea fermierilor (consultanţă, proiectare, alocare de fonduri europene, buget şi credite) pentru construirea de depozite pentru colectarea, condiţionarea şi păstrarea produselor agricole.

IX. Sprijin fermierilor pentru asociere şi construirea în spaţiul rural a unor fabrici şi ateliere proprii de prelucrare industrială a produselor agricole primare.

X. Consultanţă, proiectare şi sprijin financiar pentru scurtarea circuitului comercial de valorificare a produselor prin magazine proprii ale fermierilor.

XI. Program naţional cu măsuri specifice pentru dezvoltarea agriculturii şi spaţiului rural în zonele montane (economia agricolă; economia forestieră; infrastructura rurală; problemele condiţiilor sociale etc.)

XII. Măsuri concrete şi eficiente pentru protecţia mediului.

XIII. Îmbunătăţirea infrastructurii localităţilor şi a standardului de viaţă a locuitorilor de la sate.

Opiniile specialiştilor cu experienţă, membri ai SIAR, despre fiecare din aceste grupe de măsuri, despre modalităţile de organizare şi punerea lor în practică, în numerele următoare ale revistei.

Alte măsuri de completare a strategiei

1. Sprijinirea diversificării activităţilor economice rurale prin:

a. dezvoltarea exploataţiilor agricole performante;

b. dezvoltarea activităţilor de procesare a produselor agricole în mediul rural, pe plan local;

c. dezvoltarea serviciilor nonagricole.

2. Creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole prin reintroducerea Rentei viagere şi cedarea terenurilor către tineri fermieri cu pregătire în domeniu.

3. Efectuarea lucrărilor de Cadastru agricol la nivel naţional prin accesarea fondurilor disponibile prevăzute în perioada de programare 2014- 2020.

4. Efectuarea demersurilor politice necesare pentru obţinerea prelungirii perioadei de la care pot fi înstrăinate terenurile agricole către cetăţeni străini.

5. Stabilirea suprafeţei maxime care poate fi înstrăinată unei persoane fizice străine, în corelaţie cu suprafaţa medie a unei exploataţii agricole din România.

6. Bonitarea terenurilor ca bază pentru stabilirea preţului minim al terenurilor agricole.

7.Dezvoltarea sistemului de consultanţă agricolă, implicând în această activitate reţeaua de cercetare şi învăţământ agricol.

8. Orientarea investiţiilor spre obiective majore de interes sectorial (amenajarea sistemelor de irigaţii, perdele de protecţie, combaterea eroziunii soiului, desecări).

9. Reactualizarea zonării producţiei agricole, ca bază pentru definirea unor structuri agrare viabile economic şi a unor sisteme raţionale de agricultură.

10. Reorientarea producţiei agricole spre activităţi care au desfacere asigurată pe o lungă perioadă de timp (taurine şi ovine pentru carne, specii dendrologice etc.).

11. Stabilirea unor măsuri pentru integrarea Strategiei agriculturii în Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţene.

12. Dezvoltarea procesării producţiei agricole şi zootehnice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală din cadrul ASAS Preşedinte, prof. IOAN NICULAE ALECU

Articole recente - Lumea Satului