reclama youtube lumeasatuluitv

Costel EREMIA „O viaţă trăită, aşa cum a fost“

În data de 17 iunie 2013, în aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, agronomul-economist Costel Eremia şi-a lansat cartea „O viaţă trăită – aşa cum a fost“ în faţa a numeroşi participanţi. Oricine citeşte această carte rămâne impresionat de curajul, naturaleţea, sinceritatea şi profesionalismul cu care autorul a realizat-o. Toate acestea demonstrează o bogată pregătire profesională tehnică şi economică, o profundă cunoaştere a problematicii agriculturii, a realităţilor din agricultura de ieri şi de astăzi. Această cunoaştere se datorează acumulării de informaţii tehnico-economice şi bogatei experienţe căpătate de autor în timpul studiilor universitare, în activităţile practice în unităţi agricole în care a lucrat ca inginer-şef şi director şi apoi în activitatea prestată cu rezultate deosebite în Consiliul Economic (organism subordonat Consiliului de Stat), unde s-a ocupat de problemele agriculturii, ca preşedinte al Consiliilor Agricole ale judeţului Timiş, Teleorman şi Brăila ca apoi, ca urmare a experienţei şi rezultatelor deosebite, să fie numit în Ministerul Agriculturii ca secretar de stat şi şef al Departamentul Agriculturii de Stat.

Cartea, realizată şi lansată de Costel Eremia, cuprinde învăţăminte deosebite de o reală utilitate pe care ar trebui să le sesizeze şi să le reţină cei care se ocupă cu agricultura în etapa actuală şi în perspectivă. Cunoscător al situaţiei reale din agricultură, autorul porneşte de la erorile (şi chiar gafele) făcute în agricultura României prin legile emise după 1990, prin care s-a ajuns la: fărâmiţarea terenului agricol al ţării în peste 45 milioane de parcele; lichidarea exploataţiilor agricole viabile, capabile să practice o agricultură performantă; distrugerea bazei materiale a agriculturii (sisteme de irigaţii, amenajări antierozionale, SMT-uri, fabrici de prelucrare industrială a produselor agricole primare, depozite frigorifice pentru legume şi fructe, uzine şi fabrici de tractoare şi maşini agricole, etc., etc.); slăbirea cercetării ştiinţifice agronomice şi neutilizarea (imposibilitatea utilizării) realizărilor şi recomandărilor acesteia pe mai bine de 65-70% din teritoriul agricol al ţării; neutilizarea a peste 65-70% din cei cca 80.000 de specialişti agricoli existenţi în ţară etc.

Autorul cărţii prezintă trei modele ca exemplu de metode şi căi care puteau şi pot fi folosite pentru adaptarea agriculturii la noile realităţi şi pentru relansarea ei de aici înainte: Cooperativa Agricolă din comuna Smirna Il, condusă de ing. Berbecel; Combinatul agroindustrial de la Curtici-Ar, condus de dr. ing. Dimitrie Muscă, şi Societatea Agro-Zootehnica Mihăileşti Gr., condusă de dr. ing. Gheorghe Niţu. Acestea erau şi sunt şi astăzi căile de adaptare a agriculturii, de organizare a acesteia la nivelul tehnicii moderne pentru a o face competitivă pe plan european şi mondial, pentru a asigura progresul economic al ţării, a asigura pe viaţă produse româneşti mai ieftine şi îmbunătăţirea standardului de viaţă a populaţiei.

Dr. ing. Alexe Lăzăroiu
Preşedintele Societăţii Inginerilor Agronomi din România (SIAR)
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.14, 16-31 IULIE 2013